نشست «باز اندیشی امکان معاصریت در معماری امروز ایران» توسط دانشگاه تربیت مدرس برگزار میگردد.

با حضور:
محمد یاسر موسی پور
علیرضا تغابنی
آرش بصیرت

* حضور برای عموم آزاد و رایگان میباشد.

زمان: چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷، ساعت ۱۴ الی ۱۶
مکان: دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده هنر و معماری، پلاتو سنگ
دریافت پوستر
منبع خبر: www.MemarNews.com