ورق کامپوزیت

در میان سیستم های نصب ورق کامپوزیت، سیستم هنگ به دلیل سهولت نصب و قابلیت رگلاژ بسیار محبوب و پر طرفدار می باشد. در این روش با استفاده از شیار های چکمه ای شکل، روی ورق به صورت ریلی بر روی کلیپس مخصوص نصب می گردد. این سیسنم به صورت مکانیکی آب بندی شده و نیاز به لاستیک و چسب ندارد.


ابعاد پانل مورد استفاده:                                                            وزن زیرسازی آهنی:

ارتفاع:تا 1200 میلی متر                                                             4 تا 8 کیلوگرم در هر متر مربع

ارتفاع:تا 2400 میلی متر

ضخامت پانل مورد استفاده:                                                       مقاطع زیر سازی آهنی:

ضخامت ورق آلومینیومی(کویل) 0.5 میلی متر                                 قوطی و نبشی آهنی

در میان سیستم های نصب ورق کامپوزیت، سیستم هنگ به دلیل سهولت نصب و قابلیت رگلاژ بسیار محبوب و پر طرفدار می باشد. در این روش با استفاده از شیارهای چکمه های شکل، روی ورق به صورت ریلی بر روی کلیپس مخصوص نصب می گردد. این سیستم به صورت مکانیکی آب بندی شده و نیاز به لاستیک و چسب ندارد.

پروفیل F پروفیل Uپروفیل رانر U , براکت U بزرگبراکت U کوچکپروفیل هنگپیچ و مهره 20×8واشر تخت و فنریپیچ سرمته سربکسپیچ سرمته