نمای سرامیک خشک به روش غیر نمایان انکری

این روش یکی از جدید ترین روش های نصب نما می باشد. و در مقابل بارهای دینامیکی از جمله زلزله عملکرد بسیار خوبی دارد. در این سیستم با استفاده از دستگاه های مخصوص در محل تعیین شده با عمق قابل کنترل، متناسب با نوع و ضخامت سرامیک، سوراخی که انتهای آن به اصطلاح پافیلی می شود ایجاد می گردد و کلیپس ها با استفاده از انکرهای آلیاژی به پشت سرامیک ها متصل شده و پلاک ها بصورت هنگ بر روی پروفیل های آلومینیومی افقی نصب و رگلاژ می گردند.


ابعاد سرامیک مورد استفاده:                                                        وزن زیرسازی آهنی:

بدون محدودیت ابعادی در هر دو جهت                                              8 تا 10 کیلوگرم در هر متر مربع

ضخامت سرامیک مورد استفاده:                                                   مقاطع زیر سازی آهنی:

10 تا 14 میلی متر                                                                       پروفیل ناودانی(UNP)، و قوطی آهنی

این روش یکی از جدید ترین روش های نصب نما می باشد. و در مقابل بارهای دینامیکی از جمله زلزله عملکرد بسیار خوبی دارد. در این سیستم با استفاده از دستگاه های مخصوص در محل تعیین شده با عمق قابل کنترل، متناسب با نوع و ضخامت سرامیک، سوراخی که انتهای آن به اصطلاح پافیلی می شود ایجاد می گردد و کلیپس ها با استفاده از انکرهای آلیاژی به پشت سرامیک ها متصل شده و پلاک ها بصورت هنگ بر روی پروفیل های آلومینیومی افقی نصب و رگلاژ می گردند.

پروفیل T1پروفیل T , اسپیسرانکر آلیاژی , براکت 8 سانتیبراکت 15 سانتیپروفیل ساپورت انکریپیچ تمام رزوه استیلپیچ سرمته سربکس,پیچ سرمتهپیچ و مهره 60×8 کلیپس هنگمته انکرمهره خاردار استیلواشر تخت و فنری