نمای سرامیک خشک به روش غیرنمایان

یکی از جدید ترین روش های نصب سرامیک در ابعاد بسیار بزرگ و با ضخامت کم است. این روش دارای 4 نوع پروفیل آلومینیومی می باشد و اجرای آن نسبتأ پیچیده بوده و نیاز به آموزش خاص دارد و مطابق دیتایل، پروفیل هایی در لبه های سرامیک قرار می گیرد و در نهایت سرامیک با روش هنگ بر روی قطعات مخصوص قرار گرفته، نصب و رگلاژ می گردد.


ابعاد سرامیک مورد استفاده:                                                        وزن زیرسازی آهنی:

ارتفاع: 1000 تا 1500 میلی متر                                                       8 تا 10 کیلوگرم در هر متر مربع

طول: 2000 تا 4000 میلی متر

ضخامت سرامیک مورد استفاده:                                                   مقاطع زیر سازی آهنی:

10 تا 14 میلی متر                                                                       پروفیل ناودانی(UNP)، و قوطی آهنی

یکی از جدید ترین روش های نصب سرامیک در ابعاد بسیار بزرگ و با ضخامت کم است. این روش دارای 4 نوع پروفیل آلومینیومی می باشد و اجرای آن نسبتأ پیچیده بوده و نیاز به آموزش خاص دارد و مطابق دیتایل، پروفیل هایی در لبه های سرامیک قرار می گیرد و در نهایت سرامیک با روش هنگ بر روی قطعات مخصوص قرار گرفته، نصب و رگلاژ می گردد.

پروفیل T2,براکت 8 سانتیبراکت 15 سانتیپروفیل بالایی کلیپسپروفیل پایینی کیپسپروفیل لبه بالاییپروفیل لبه پایینیپیچ سرمته  پیچ و مهره 20×8 پیچ و مهره 60×8کلیپس فیکسواشر تخت و فنری