hpl

 نمای اچ پی ال

در این روش با استفاده از پنل های hpl بر روی زیرسازی آلومینیومی نصب می گردد. این سیستم به سرعت اجرا شده و دارای کیفیت و زیبایی خاصی می باشد.


ابعاد پانل مورد استفاده:                                                            وزن زیرسازی آهنی:

ارتفاع: 800 میلی متر یا کمتر                                                      5 تا 8 کیلوگرم در هر متر مربع

طول: 3600 میلی متر یا کمتر

ضخامت پانل مورد استفاده:                                                      مقاطع زیر سازی آهنی:

8 میلی متر به بالا                                                                    قوطی و نبشی آهنی

در این روش با استفاده از پنل های hpl بر روی زیرسازی آلومینیومی نصب می گردد. این سیستم به سرعت اجرا شده و دارای کیفیت و زیبایی خاصی می باشد.

براکت 8 سانتیبراکت 15 سانتیپیچ سرمتهپیچ سرمته سربکسواشر تخت و فنریپروفیل T1پیچ و مهره 20×8پرچ