نمای سرامیک خشک به روش غیر نمایان شیاری

در این روش با استفاده از دستگاه مخصوص شیارزن در پشت سرامیک شیار هایی با زاویه ی 45 درجه ایجاد میگردد و سپس قطعات کلیپس از جنس آلومینیوم در محل شیار ها به صورت کشویی نصب و سرامیک ها به صورت هنگ (آویزان) بر روی پروفیل ساپورت های طولی آلومینیومی آن نصب میشوند.


ابعاد سرامیک مورد استفاده:                                                        وزن زیرسازی آهنی:

ارتفاع: 1200 میلی متر یا بیشتر                                                     10تا 13 کیلوگرم در هر متر مربع

طول: 1200 میلی متر یا بیشتر

ضخامت سرامیک مورد استفاده:                                                   مقاطع زیر سازی آهنی:

10 تا 14 میلی متر                                                                       پروفیل ناودانی(UNP)، و قوطی آهنی

در این روش با استفاده از دستگاه مخصوص شیارزن در پشت سرامیک شیار هایی با زاویه ی 45 درجه ایجاد میگردد و سپس قطعات کلیپس از جنس آلومینیوم در محل شیار ها به صورت کشویی نصب و سرامیک ها به صورت هنگ (آویزان) بر روی پروفیل ساپورت های طولی آلومینیومی آن نصب میشوند.

پروفیل T1 براکت 8 سانتیبراکت 15 سانتیپروفیل ساپورت شیاری , پیچ و مهره 20×8پیج و مهره 60×8کلیپس هنگکلیپس هنگ جدید , لاستیک پروفیل شیاری واشر تخت و فنری