نمای سرامیک خشک به روش نمایان

این روش از نصب نمایان جزو روش هایی است که به جهت مزایای زیادی که دارد مورد استقبال قرار گرفته و به طور گسترده در ایران استفاده شده است . مزیت این سیستم سرعت بالای نصب و قابلیت رگلاژ و همچنین استحکام و تنوع شکل رانر های آن می باشد البته که کلیپس ها نیز با رنگ ماندگار و همرنگ با سرامیک قابل انطباق می باشد.


 

ابعاد سرامیک مورد استفاده:                                                        وزن زیرسازی آهنی:

ارتفاع: 1200 میلی متر یا بیشتر                                                       8 تا 12 کیلوگرم در هر متر مربع

طول: 1200 میلی متر یا بیشتر

ضخامت سرامیک مورد استفاده:                                                   مقاطع زیر سازی آهنی:

10 تا 14 میلی متر                                                                       پروفیل ناودانی(UNP) و قوطی آهنی

این روش از نصب نمایان جزو روش هایی است که به جهت مزایای زیادی که دارد مورد استقبال قرار گرفته و به طور گسترده در ایران استفاده شده است . مزیت این سیستم سرعت بالای نصب و قابلیت رگلاژ و همچنین استحکام و تنوع شکل رانر های آن می باشد البته که کلیپس ها نیز با رنگ ماندگار و همرنگ با سرامیک قابل انطباق می باشد.

اسپیسربراکت 8 سانتیبراکت 15 سانتیپروفیل قوطی دوبلپروفیل قوطی کنجپیچ سرمته سربکسپیچ سرمتهپیچ و مهره 20×8 , پیچ و مهره 60×8 رانر تک بدون پایهرانر تک پایه داررانر دوبلفنر میانیکلیپس ابتداییکلیپس میانیلاستیک ضربه گیر      واشر تخت و فنریپروفیل قوطی تک